Catatnight
Acc95610e2ce1018b2d6f5c89e2b05e0 big thumb

Najihah Malek

Graduan English Literature yang minat mendalami pelbagai bahasa. Suka mengukir imaginasi dengan filem, drama dan apa saja yang berkaitan dengan angkatan Avengers.

Contact: [email protected]